Anketimi: “Fleksibiliteti dhe qëndrueshmeria e biznesit në kohë krize, e nxitur nga situata e pandemisë” është një iniciativë e Albanian Business Services Association. Qëllimi i këtij anketimi është tek mbledhja e informacioneve të vlefshme mbi pasqyrimin e gjendjes të punëmarresve. Gjatë anketimit të parë u pasqyrua prekja nga situata pandemike e biznesit dhe pasojat që la mbi të. Vëmendja e këtij anketimi këtë herë do të bjerë mbi të punësuarit: cilat kanë qënë situatat e krijuara me ata dhe si janë trajtuar ato deri më tani.

Priten sygjerime të mundshme mbi minimizimin e efektet negative të situatës. Pasqyrimi përfundimtar dhe sugjerimet do të prezantohen dhe bëhen publike gjatë Webinarit të datës 9 Dhjetor. Kjo mund të ndikojë në përmirësimin e masave të marra nga bizneset e shërbimit dhe jo vetëm.