Toggle menu

Author: ABSA

THIRRJE PER SHPREHJE INTERESI

Albanian Business Service Association (ABSA) hap thirrjen për shprehje interesi drejtuar bizneseve që merren me teknologjinë X Reality(XR), Virtual Reality (VR) ose Augmented Reality (AR). ABSA është një organizatë e pavarur jo qeveritare, jo politike dhe jo-fitimprurëse e cila operon në sektorin e Shërbimeve të…

Meeting with International BPO Company

During February, at ABSA offices we held a meeting with an International BPO Company and other BPO companies in Albania. It was a multinational corporation that provides information technology, consulting, and business process services.  With the help of “Invest in Albania,” we did a meeting…

Selecting Outsourcing Partners 

Selecting Outsourcing Partners   Outsourcing a chunk of your business processes is a key factor to a successful strategy.  Choosing a trust-worthy partner in sharing the burden of work and joy of success is fundamental.   It changes everything.   These are the kind of decisions that are taken keeping a…

Takim online: “Ndikimi i pandemisë në ekonominë e bizneseve shqiptare dhe masat për tejkalimin e saj”

Gjatë muajit gusht u mbajtën tre takime të njëpasnjëshme informuese në lidhje me efektet e pandemisë në ekonominë e bizneseve shqiptare, si dhe masat e marra për të tejkaluar këtë situatë.   Pjesë e takimeve ishin ekspertë nga fusha të ndryshme si financa, statistika, jurisprudenca, informatika dhe burimet njerëzore.   Përfaqësues nga Banka Botërore, Inspektoriati i Punës, Zyra e Punës, Kryeministria dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale i dhanë më shumë vlerë takimeve të realizuara.  Në takimin e parë u paraqit situata ekonomike e bizneseve në Shqipëri e krijuar nga pandemia COVID-19 dhe masat që ishin marrë për të tejkaluar këtë situatë.   Z. Veton Kurtsmajlaj, ekspert i analizës dhe statistikave gjatë takimit ndau disa të dhëna nga sondazhi nga ku rezultoi që:  23.53% nuk kanë operuar gjatë pandemisë  70.59% kanë operuar me kapacitet të reduktuar  6% kanë operuar me kapacitet të plotë   Ndërsa Z. Arsen Mema, kontabël i miratuar u ndal tek masat e marra, të cilat kanë ndihmuar në ndalimin e përhapjes së virusit, si karantina dhe bllokimi i qarkullimit, gjë e cila ka ulur ndjeshëm shitjet. Gjithashtu, një pjesë e madhe e kompanive kanë hasur vështirësi në aksesimin e inputeve, si materiale dhe lëndë e parë për të vazhduar aktivitetin e tyre, kështu kompanitë kanë marrë goditje në të dyja anët e mekanizmit të biznesit.”  Znj. Florensa Haxhi, përfaqësuese nga Kryeministria, bëri të ditur që janë në bashkëpunim e sipër sëbashku me Bankën Botërore që nga muaji prill për zhvillimin e e- Commerce, pasi, sipas një analize të BB problematika kryesore qëndron tek e-pagesat.  “Ka shumë biznese të cilat nuk ofrojnë platforma ku mund…

Sell it out… the BPO way!

What is a BPO vendor?  As a customer, you have definitely been within a BPO vendor’s reach and profited from a BPO vendor’s services all the while referring to them as “the people that get the job done”.  That last part of the sentence is…

logo2

ABSA aims to represent and defend the common, economic, and professional rights and interests of its members, BPO sector employees for the foreign and domestic market.

www.absa.al | +355 69 709 0439 | [email protected]

Copyright © 2020 ABSA. All Rights Reserved. | Privacy Policy