Në kuadër të “Javës së integritetit” të organizuar nga ICC Albania, si dhe marrë shkasë nga ndryshimet që kanë pësuar bizneset nën efektin e pandemisë, ABSA organizoi javën e kaluar një takim me temë “Fleksibiliteti dhe qëndrueshmëria e biznesit në kohë krize, nxitur nga situata…