Toggle menu

Blog

Challenges of BPO

BPO and the maneuverable bumps in the road! BPO stands for Business Processes Outsourcing.  In the present Digital Market, it sounds like BPO came about due to major changes in the Communication Infrastructure, with Internet reshaping everything known. Indeed, BPO beginnings are way humbler than…

Ethics of Outsourcing

Outsourcing the right way. Outsourcing like you should. Outsourcing is the alternative of subcontracting another firm, business or freelancer to accomplish certain tasks that are better dealt with outside the company. The choice of a company to delegate certain services to another company is quite…

Women in BPOs

Female employment, entrepreneurship and rights in the BPO sector. The development of the BPO sector has not only been a notable aid of the world economy, but it has also been a beacon of opportunities for jobseekers around the world. The female demographic has profited…

Youth in BPOs

The tremendous growth of the Business Process Outsourcing (BPO) sector over the past few years has resulted in considerable changes to the lives of many people. However, one demographic specifically has seen a lot of improvement in employment in the last few years: the youth. …

Siguria dhe Shëndeti në Punë

Në ditën ndërkombtare të sigurisë dhe shëndetit në punë , këtë vit është një nga elementët më të lakuar si pasoj edhe të Pandemisë Covid19 e cila në shumë aspekte ka thyer standartet e vendosura deri më sot . ABSA , si  një organizatë e…

Deklaratë për shtyp

Duke qenë se kriza e pandemisë botëore të COVID-19 është duke u zhvilluar më tepër, aspekte jetike të ekonomisë janë duke u vendosur përballë krizës së falimentimit. Një nga sektorët jetik që gjeneron punësim të konsiderueshëm për Shqipërinë është sektori i BPO (Proceset e Transferueshme…

Sign up with your email address to receive news and updates.

absa_footer

ABSA aims to represent and defend the common, economic, and professional rights and interests of its members, BPO sector employees for the foreign and domestic market.

Home
About
News
Events
Members Directory

Committee
Partners
Testimonial
Programmes
Contact Us

www.absa.al | +355 69 709 0439 | [email protected]

Copyright © 2020 ABSA. All Rights Reserved. | Privacy Policy