Studim mbi “Kërkimet dhe trendet e tregut të Proceseve të Nënkontakruara të Biznesit” – Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria”

Në këtë studim, grupi Fiber, mbështetur nga RISI Albania, përpiqet të kuptojë sjelljen e tregut anglez dhe aftësinë e tij për të adaptuar praktikat e tij të jashtme, bazuar në zhvillimet e fundit në industrinë e nënkontraktimit. Qëllimi i këtij raporti të studimit të tregut është të krijojë një pasqyrë të plotë të tregut aktual […]