Anketim: “Nevojat për përmirësimin dhe përshtatjen e aftësive të punonjësve për “Normalitetin e Ri”

Anketimi “Nevojat për përmirësimin dhe përshtatjen e aftësive të punonjësve për ‘Normalitetin e Ri’” është zhvilluar nga AIMS International Albania dhe Dynamics Partners me mbështetjen e RISI Albania.   Studimi ka si qëllime primare ofrimin e gjetjeve mbi: Ndërgjegjësimin e bizneseve mbi hendekun e aftësive të punonjësve; Rolet e reja që po shfaqen dhe vështirësia për […]

Anketim: ”Sondazh mbi impaktin e COVID – 19 mbi punonjësit”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Anketimi: “Fleksibiliteti dhe qëndrueshmeria e biznesit në kohë krize, e nxitur nga situata e pandemisë” është një iniciativë e Albanian Business Services Association. Qëllimi i këtij anketimi është tek mbledhja e informacioneve të vlefshme mbi pasqyrimin e gjendjes të punëmarresve. Gjatë anketimit të parë u pasqyrua prekja nga situata pandemike e biznesit dhe pasojat që […]

Anketim: “Pasojat e Pandemisë Covid19 në Sektorin e Shërbimeve”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Anketimi: “Pasojat e Pandemisë Covid19 në Sektorin e Shërbimeve” është një iniciativë e Albanian Business Services Association. Qëllimi I këtij anketimi është të mbledhja e informacioneve të vlefshme mbi impaktin dhe pasojat që pandemia COVID-19 po shkakton mbi këtë sektor. Priten sygjerime të mundshme mbi minimizimin e efektet negative të situatësPasqyrimi përfundimtar dhe sugjerimet do […]