Ky formular shërben për zhvillimin e praktikave mësimore ose praktikave të punës pranë organizatës Albanian Business Servies Association-ABSA.

Ofrimi i vendeve të këtyre praktikave është për Studentët e Fakultetit të Biznesit të Universitetit “Aleksandër Moisiu” pranë bizneseve anëtare të organizatës dhe biznese të tjera të sektorit të shërbimeve. Ky program praktikash është ndër nismat që derivojnë drejt për së drejti nga marrëveshja e bashkëpunimit midis ABSA-s dhe fakultetit.

Për studentët e interesuar, ju lutem plotësoni formularin dhe bashkangjisni CV dhe Letër Motivimi.