Anketimi “Nevojat për përmirësimin dhe përshtatjen e aftësive të punonjësve për ‘Normalitetin e Ri’” është zhvilluar nga AIMS International Albania dhe Dynamics Partners me mbështetjen e RISI Albania.  

Studimi ka si qëllime primare ofrimin e gjetjeve mbi:

Për tu pajisur me një prezantim të studimit dhe gjetjeve kryesore të tij, drejtohuni këtu.

Ndërkohë që një video përmbledhëse e tij paraqitet më poshtë.

Leave a Reply