Toggle menu

Blog

Deklaratë për shtyp

Duke qenë se kriza e pandemisë botëore të COVID-19 është duke u zhvilluar më tepër, aspekte jetike të ekonomisë janë duke u vendosur përballë krizës së falimentimit. Një nga sektorët jetik që gjeneron punësim të konsiderueshëm për Shqipërinë është sektori i BPO (Proceset e Transferueshme…

Together for Life Association presented the findings of the report realized with 1000 employees of the Call Center sector in 4 cities of Albania.

Albanian Business Services Association and Albanian Outsourcing Association, together with employees of this sector, representatives of institutions and civil society, highlighted, among other things, the lack of suitable working conditions at a round table held on Tuesday.One of the primary problems presented in the study…

Sign up with your email address to receive news and updates.

Logo Web

ABSA aims to represent and defend the common, economic, and professional rights and interests of its members, BPO sector employees for the foreign and domestic market.

Home
About
News
Events
Members Directory

Committee
Partners
Testimonial
Programmes
Contact Us

www.absa.al | +355 69 709 0439 | [email protected]

Copyright © 2020 ABSA. All Rights Reserved. | Privacy Policy