Albania Business Services Association

Shoqata “ Albanian Business Services Association”, shkurt e njohur me emrin ABSA është një organizatë e pavarur jofitmprurëse, joqeveritare dhe jopolitike. Shoqata synon: të rrisë nivelin e punësimit të sektorëve të ndryshëm të shërbimeve dhe në gjuhë të ndryshme, të rrisë konkurrueshmërinë në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar nëpërmjet përmirësimit të shërbimeve dhe kapaciteteve të sektorit të industrisë së kontraktimit të shërbimeve me vlerë të shtuar dhe ndarjen e praktikave më të mira, informacionin cilësor dhe rezultateve kërkimore, benefiteve dhe zgjedhjet innovative të industrisë së nënkontraktimit. Të mbroj interestat e anëtarëve të shoqatës në të gjitha nivelet e përfaqësimit.

Aktivitete

Shërbimet BPO në Shqipëri

 • Virtual Real Estate Assistant

  Real estate assistants provide administrative support to a real estate…

 • Virtual Assistant

  A virtual assistant is an independent contractor who provides administrative services to…

 • Typical in bound and out-bound…

  The Albanian Business Services Association (ABSA) in partnership with the…

 • Help Desk Outsourcing

  This is the era when the business community is able…

 • Data Entry Outsourcing

  What is Outsourcing Data Entry?    Data entry is the…

 • Call Center Outsourcing

  Call center outsourcing is the business practice of contracting out call center…

 • Business Process Outsourcing

  Definition Business process outsourcing (BPO) is a method of subcontracting…

 • Appointment Setting Services

  The bottom line is,  appointment setting services will put your…

 • Help Desk Outsourcing

  This is the era when the business community is able…

 • Call Center Outsourcing

  Call center outsourcing is the business practice of contracting out call center…

Being in the consumer business helps us groom talent in areas like marketing, finance and logistics. We can benchmark our…

A. Rraboshta, President and Chief Executive Officer

ABSA

Being in the consumer business helps us groom talent in areas like marketing, finance and logistics. We can benchmark our…

A. Rraboshta, President and Chief Executive Officer

ABSA

E besuar prej më shumë se 355-së biznesesh

Çfarë thonë anëtarët tanë për ne