Angazhimi i aktorëve të shoqërisë civile në botën e punës

Fondacioni Friedrich Ebert dhe Olof Palme Center në bashkëpunim me Qendrën për të Drejtat në Punë të organizuar sot në Hotel Rogner “Salla Antigonea 1” një forum bashkëpunimi me temë “Bashkëpunimi i sindikatave me aktorët e shoqërisë civile në botën e punës.

“Qëllimi i këtij forumi ishte të bashkonte sindikatat dhe organizatat e shoqërisë civile për të folur për rolin që mund të luajë çdo aktor në botën e punës, faktorët e suksesit dhe sfidat e bashkëpunimit. Konventat e ONP-së janë një shtyllë kryesore në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. Shtë e rëndësishme që sindikatat dhe organizatat e shoqërisë civile të krijojnë një platformë bashkëpunuese për të pasur më shumë ndikim dhe rezultate të qëndrueshme në mbrojtjen e të drejtave në punë dhe arritjen e punës së mirë.