Outsourcing Vs Insourcing: Për më mirë apo Për më keq?

Çfarë janë burimet e jashtme (Outsourcing)?

 

Outsourcing është referuar si delegim i detyrave që nuk janë biznesi thelbësor i një kompanie ndaj kompanive të tjera që kanë ekspertizë në të njëjtën gjë. Normalisht, puna është gjithmonë e dhënë nga një kompani e jashtme, për burime të jashtme për shkak të normave shumë fitimprurëse që ofrojnë kompani të tilla.

 

Çfarë janë burimet e brendshme (Insourcing)?

 

Burim i brendshëm është në të vërtetë mjaft i ngjashëm me burimet e jashtme, përveç faktit që puna e jashtme qëndron brenda vetë kompanisë. Kur një kompani tjetër merret me punë të jashtme nga një kompani dhe të dyja këto kompani janë të vendosura në të njëjtin vend, quhet burim i brendshëm.

 

Të dy këto janë në thelb delegim i punës tek ekspertët, vetëm faktori “ku” që diferencon furnizimin nga burimet e jashtme. Debatet kryesore mund të gjenden në lidhje me atë që duhet të preferohet – outsourcinging ose insourcinging? Obama u ka bërë thirrje të gjitha korporatave të mëdha që kërkojnë shërbime të jashtme nga burimet për të sjellë përsëri punë të jashtme në Amerikë. Në një intervistë të kohëve të fundit ai ka cituar “Unë u bëj thirrje atyre bizneseve që nuk kanë sjellë punë në shtëpi për të marrë këtë mundësi për të kthyer njerëzit në Amerikë të kthehen në punë, Kështu do të rindërtojmë një ekonomi ku puna e vështirë paguhet dhe përgjegjësia shpërblehet – dhe një komb ku jetojnë këto vlera.”.

 

Avantazhet dhe disavantazhet e Outsourcing dhe Insourcing

 

Një kompani e jashtme outsourcing ka gjithmonë ekspertizën dhe ofron një zgjidhje me shumë kosto efektive për sipërmarrësit kryesorë. Insourcing gjithashtu mund të premtojë cilësi por kundrejtë një çmimi më të lartë.

Insourcing premton punë për njerëzit e të njëjtit vend prej nga është ndërmarrja, por kjo do të çojë në një rënie të madhe në kufijtë e fitimit për kompani të ndryshme si vendosja e infrastrukturës dhe marrja e burimeve njerëzore.

Transferimi do të nënkuptojë humbjen e kontrollit për një kompani në një farë mase për shkak të organeve të ndryshme të qeverisë së jashtme dhe ndryshimeve kulturore që duhet të trajtohen. Insourcing nga ana tjetër i jep një kompanie shumë më tepër kontroll mbi të gjitha aspektet e kompanisë pasi çdo pjesë e kompanisë ndjek të njëjtin juridiksion.