“Shërbimet e Fusion BPO” takohen me ABSA

Zonja Arjodita Rraboshta, Presidente e Shoqatës Shqiptare të Shërbimeve të Biznesit dhe Zonja Lida Alla, përfaqësuese e AIDA, priti sot në zyrat e ABSA, CEO dhe bashkëthemeluese të një prej BPO-ve më të suksesshme në botë, “Fusion BPO Services”, qëllimi i të cilit ishte njohjen e tregut të punës në Shqipëri, kryesisht në zonën e Call Center, Z. Dhanuka kërkoi informacion të detajuar në lidhje me burimet njerëzore, pagesa, qytetet më të mira në të cilat duhet të operojnë, nivelin e taksave për këto biznese, etj.

Ndër të tjera, zonja Rraboshta e njihte Z. Dhanuka me ABSA, si shoqata e parë që ofron shërbime të biznesit, një shoqatë që synon të rrisë nivelin e punësimit në sektorë të ndryshëm të shërbimeve dhe në gjuhë të ndryshme, rrit konkurrencën në nivelin lokal, rajonal dhe ndërkombëtar .

  1. Dhanuka falënderoi zonjën Rrabesso për të gjitha informacionet e nevojshme që ai ofroi dhe vlerësoi punën e bërë nga shoqata, megjithë epokën e saj të re në tregun shqiptar. Ai gjithashtu sugjeroi mundësinë e partneritetit midis ABSA dhe Fusion BPO Services.